BIJ BOSSHARDT

Bij Bosshardt is een ontmoetingsplek waar iedereen jong, oud, arm en rijk, allochtoon of autochtoon welkom is. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten. Iedere bezoeker is deelnemer. De een wat actiever dan de ander. De activiteiten die door Bij Bosshardt worden georganiseerd worden bepaald door de wensen en behoeften in de buurt.
 
Bij Bosshardt is een initiatief van het Leger des Heils. Rigtersbleek ondersteunt dit initiatief door haar accommodatie hiervoor beschikbaar te stellen. Op de dinsdagen en donderdagen is Het Paviljoen een huiskamer, Bij Bosshardt Huiskamer. De huiskamer is voor iedereen toegankelijk en heeft als doel om zoveel mogelijk buurtbewoners met elkaar in contact te brengen.
 
De huiskamer is geopend van 09.30 tot 15.00 uur. Tijdens deze openingstijden worden er verschillende activiteiten aangeboden en kan er gezellig een kop koffie gedronken worden.
 
Voor meer informatie over de Bij Bosshardt Huiskamer kan contact opgenomen worden met verenigingsmanager Kevin Tuin.