AFMELDEN

Afmelden
Afmelden kan alleen schriftelijk (per e-mailvoor 1 juni (één maand voor het einde van het voetbaljaar) bij de ledenservice. De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar. Het tussentijds omzetten van spelend lid naar niet-spelend lid is niet mogelijk. Uitzonderlijke situaties kunnen worden neergelgd bij de ledenservice en alleen het bestuur kan anders besluiten.

Veel voorkomende vragen:

  • Waarom kan ik mijn lidmaatschap niet opzeggen wanneer ik dit wil?
- voetbal is een teamsport. Voor een wedstrijd heb je voldoende spelers nodig. Zomaar stoppen betekent dat je medespelers en kader in de steek laat. (Dit is niet in de geest van teamsport!)
- vv Rigtersbleek is een vrijwilligersclub (geen commerciele onderneming) waarbij de inkomsten en uitgaven ieder jaar op elkaar worden afgestemd (jaarbegroting). Bij het wegvallen van inkomsten komt de vereniging (alle andere leden) in de problemen.
  • Waarom betaal ik contributie in de zomer- en wintermaanden ? Dan wordt er nauwelijks gevoetbald!
- vv Rigtersbleek hanteert een jaarbedrag als het gaat om contributie (meer info contributiebedragen) Dit jaarbedrag wordt gespreid over 12 termijnen. Vandaar de maandincasso. 
- Alternatief voor de maandincasso is de kwartaalincasso. Vier keer per jaar wordt er (vooraf) een kwart van het jaarbedrag geint.
- Als laatste mogelijkheid bestaat er de jaarincasso. In plaats van maandelijks of vier keer per jaar, kan een lid kiezen om ineens de contributie te voldoen.
        De gewenste keuze kan per e-mail worden doorgegeven aan de ledenservice (ledenservice@rigtersbleek.nl).
  • Ik ben geblesseerd maar betaal nog steeds voor spelend lid?
- het is heel vervelend als je door blessure niet kunt voetballen en/of trainen. Rigtersbleek helpt je bij deze blessure en er is iedere week een fysiotherapeut op ons complex aanwezig (meer info).
- om te voorkomen dat een blessure als smoes wordt gebruikt om onder contributieverplichtingen uit te komen gaan we hierin niet mee. Er zijn ook mensen die vier keer per jaar op vakantie gaan of ééns in de week niet kunnen komen trainen. Voor deze mensen dan ook een goede reden om korting te vragen. vv Rigtersbleek wil haar vrijwilligers niet belasten met het onderzoeken en beoordelen van al deze aanvragen. Daarom trekken we een duidelijke lijn. Contributie is per jaar en kan tussentijds niet worden aangepast.
- Overlijden, verhuizen zijn hierin de uitzondering. Vindt je dat je evengoed een reden hebt dan kun je altijd een verzoek indienen door te e-mailen naar de ledenservice@rigtersbleek.nl.
  • Wij gaan verhuizen. Kan ik in mijn nieuwe woonplaats gaan voetballen of moet ik wachten tot juli?
- Op het moment dat er sprake is van een verhuizing naar een plaats meer dan 30 km vanaf Enschede mag dit. Wel onder een aantal voorwaarden:
De overschrijving dient 3 maand voor de verhuizing aangevraagd worden bij de KNVB.
De nieuwe club mag niet verder dan 20 km verwijderd zijn van het nieuwe woonadres.
Er mag niet eerder datzelfde seizoen dispensatie zijn aangevraagd voor de betreffende persoon.
- Overigens geldt dit ook voor mensen waarbij hun werk of opleiding zich 30 km buiten Enschede bevindt.
  • Ondanks dat ik me heb afgemeld krijg ik nog steeds e-mail van vv Rigtersbleek. Ook wordt er geld afgeschreven!
- indien de opzegging gedurende het jaar is gemaild naar ledenservice@rigtersbleek.nl dan wordt deze per 1 juli van kracht. Tot die tijd wordt er contributie afgeschreven en kun je post blijven verwachten van Rigtersbleek. Je kunt ook gewoon blijven deelnemen aan verenigingsactiviteiten tot 1 juli.
- het kan zijn dat de opzegging niet in goede orde ontvangen is (altijd krijg je namelijk een bevestiging van onze ledenservice).
- Opzeggingen bij je leider/trainer een bestuurslid of barpersoneel is niet voldoende. Dit dient schriftelijk naar de secretaris of makkelijker per e-mail naar ledenservice@rigtersbleek.nl.
- Voor een andere persoon opzeggen gaat niet. Iedereen (of zijn of haar ouder) moet zich persoonlijk aanmelden en dus ook afmelden.