KEEPERS

Visie
De keeper als sluitpost is verleden tijd. De tegenwoordige keeper geeft leiding aan de achterhoede en is onderdeel van de te volgen verdedigingstactiek. Maar ook de opbouw begint bij de keeper. De keeperstraining is gericht op de ontwikkeling van de volgende aspecten:
 
  • Goede technische vaardigheden
  • Een sterke persoonlijkheid
  • Inzicht en coaching bij verschillende spelsituaties
 
Naast techniek-, kracht- en conditietraining komt er een belangrijk aspect bij. De keeper moet gaan denken over zijn handelen, bij balbezit en/of balbezit tegenstander. Hierdoor vormen alle wedstrijden voor de keeper een uitdaging en niet meer uitsluitend die wedstrijden waarin de keeper veel reddingen moet verrichten. Geniet van iedere wedstrijd, geniet van het keepersvak.

Doelstellingen
Onder visie is dit woord twee keer gebruikt, “geniet”. Boven alle hierna genoemde doelstellingen is plezier en genieten een voorwaarde. De trainingsarbeid die noodzakelijk is om een goede keeper te worden gaat niet zonder een goed motivatie en drive. Plezier en voldoening is hierbij de motor. Daarnaast is de positie van een keeper binnen een team een uitzonderlijke. Keepers moeten soms een ander voor zich dogen of hun positie delen met nog een keeper. Om hierdoor niet ontmoedigd te worden of anderzijds de ontwikkeling te remmen zal er voor iedere keeper altijd duidelijkheid moeten zijn omtrent zijn/haar positie en perspectief.
 
  • Voor ieder team een technisch goede keeper opleiden (meevoetballend)
  • Mentaal keepers voorbereiden op hun rol binnen het team/de club
  • Keeper als leider van de verdediging
  • Oudere keepers als trainer van de jongsten
 
Organisatie
De keeperscoördinator vormt met de overige technisch jeugdcoördinatoren de TC (Techniche commissie). De TC volgt de ontwikkelingen van keepers individueel en bepaalt ieder jaar de indeling. Dit in overleg met de organisatorisch coördinator (OJC). De rolverdeling tussen de TJC en de OJC is gelijk aan die van de veldspelers. TJC is verantwoordelijk voor het technischbeleid en de uitvoering hiervan. De OJC schept de randvoorwaarden, is verantwoordelijk voor de communicatie en controleert de uitvoering en effectiviteit van het technischbeleid. Eindverantwoordelijke is de jeugdvoorzitter die ook zitting heeft in het hoofdbestuur.
 
Samenwerking
Samenwerking is voor de ontwikkeling van keepers essentieel. Het duurt jaren om technisch een goede keeper te worden. Door de unieke positie in het team en de vele meningen hieromtrent kan de ontwikkeling geremd worden, indien er geen duidelijkheid over de rol en de uitvoering van de keeper tijdens teamtrainingen en wedstrijden is. Het is van belang dat de teamtrainer/coach op de hoogte is van de wijze waarop zijn keeper dient te worden gecoacht. Hierin dient de Keepers TJC initiatief te nemen binnen het maandelijkse TC en het tweemaandelijkse OJC/TJC overleg.
 
Middelen
De speciale trainingsstof vergt andere materialen. De TJC bepaalt de trainingsstof met de daarbij benodigde materialen. De OJC zorgt dat de middelen beschikbaar zijn. Daarnaast worden er voor iedere keeper per jaar een paar handschoenen ter beschikking gesteld. Het type en merk wordt door de TJC bepaald.
 
Training
Keepers krijgen één maal per week keeperstraining aangeboden. In groepjes van vier of vijf personen per trainer of assistent-trainer voor de oudere leeftijdsgroepen en zes voor de E/F keepers. Op de dinsdagavond is er van 17:00 tot 20:00 uur een half (hoofd)veld beschikbaar, zodat onder (bijna) alle weersomstandigheden de training door kan gaan. De eerste groep vormen de JO9/JO11 keepers. Daarna trainen de JO13/JO15 en de JO17/JO19 keepers zodat de oudere keepers voorafgaand aan hun eigen training de jongere jeugd kunnen trainen.
 
Een tweede trainingsmoment is voor alle keepers bij het team waar ze zijn ingedeeld. Voor selectieteams kan dit twee keer zijn, zodat er drie trainingsmomenten zijn. Welke rol een keeper kan en dient in te nemen bij de verschillende trainingsvormen in de reguliere teamtraining wordt door de TJC bepaald.
 
Indeling
Een goede indeling is essentieel voor de ontwikkeling. Echter de plekken zijn beperkt zodat er gezocht dient te worden naar de meest optimale combinatie. Dat deze niet elk jaar ideaal zal zijn is een gegeven. Tijdig moet het kind, en zijn ouders, hierop voorbereid worden. Voor alle duidelijkheid is de TJC verantwoordelijk voor de indeling. Hij laat zich hierbij adviseren door de teamtrainers. De OJC zal ouders en kinderen informeren.
 
Clubbinding
Extra aandacht dient eruit te gaan naar de clubbinding onder keepers. Een keeper zijn ontwikkeling loopt zelden gelijk op met zijn teamgenoten. Daarnaast kennen we het fenomeen van over-/ondertal binnen verschillende leeftijdsgroepen. Om stabiliteit te houden in het keepersgilde schiet uitsluitend teambuilding te kort. Het leren kennen van zoveel mogelijk leeftijdsgenoten zal een noodzakelijke teamoverstap makkelijker doen verlopen. Maar ook het goed leren kennen van de overige keepers stimuleert clubbinding. Het gevoel samen bezig te zijn met je zo goed mogelijk voor te bereiden op de misschien wel de belangrijkste teamtaak, het voorkomen van doelpunten maakt dat je elkaar daarbij wilt helpen. Elkaar trainen, of invallen voor elkaar. Of, indien het een jaar eens zo uitkomt, samen de teamtaak oppakken en invullen.