KUNSGRAS


Kunstgras bij vv Rigtersbleek is getest en de waarden PAKS bleven onder de norm.

Lees voor het Rigtersbleek standpunt de brief die op 3-3-2017 naar alle leden van Rigtersbleek is gestuurd.

Open brief ouders