LIDMAATSCHAP

Correspondentieadres ledenadministratie
GJ. van Heekstraat 15
7521 EB Enschede

Vragen over betalingen
Telefoon 0546 - 544 777  (UwContributie.nl, onderdeel van Wigger van het Laar gerechtsdeurwaarders)

Overige vragen over het lidmaatschap
E-mail naar 
Ledenservice@rigtersbleek.nl


Aanmelden 
Wil jij lid worden van v.v. Rigtersbleek?
DAT GAAT ZO !!!

    - Na de aanmelding krijg je een bevestiging van ons en mag je direct komen trainen.

  • Op de eerstvolgende maandagavond (of een week later...) kom je je lidmaatschap bevestingen.
     - In ons clubgebouw "Het Paviljoen" van 19.30 tot 21.00 uur zitten er iedere maandagavond dames van de ledenservice voor je klaar
     - Samen controleren we jouw gegevens en krijg je informatie over de club. 
     - Daarnaast is er uiteraard de ruimte om vragen te stellen
     - NEEM WEL JE ID-KAART MEE ! 

Proeftraining
Wil je een keer kijken of voetballen bij v.v. Rigtersbleek iets voor jou is? Of ben jij al lid en wil je een vriendje of vriendinnetje meenemen? Iedereen die geïnteresseerd is krijgt de kans om drie keer gratis mee te trainen, zonder verplichtingen. 

Afmelden
Afmelden kan alleen schriftelijk (per e-mailvoor 1 juni (één maand voor het einde van het voetbaljaar) bij de ledenservice. De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar. Het tussentijds omzetten van spelend lid naar niet-spelend lid is niet mogelijk. Uitzonderlijke situaties kunnen worden neergelgd bij de ledenservice en alleen het bestuur kan anders besluiten.

Wijzigingen
Adres, verandering van bank of gironummer of andere wijzigingen dienen te worden doorgeven door een email te sturen naar ledenservice@rigtersbleek.nl.

Contributie
De contributie wordt voor vv Rigtersbleek geïnt door UwContributie.nl. (Bij vragen kun je bellen met 0546 - 544 777) Deze organisatie ontzorgt ons als voetbalclub zodat wij onze energie kunnen richten op het voetballen. Wil je weten wat de voordelen zijn klik <hier>. Contributie is altijd voor een heel verenigingsjaar (vooraf) verschuldigd. Wil je een gespreide betaling over 12 maanden dan is dat mogelijk, UITSLUITEND in combinatie met een automatische incasso betalingswijze.

Contributie (per 01-11-2016)
  Leeftijd       Per jaar Maandelijks per
autom. incasso
Niet spelend    van 18 t/m 64       €   72,00        €    6,00
Niet spelend jeugd t/m 17      €   54,00 €    4,50
65+ vanaf 65       €   36,00 €    3,00
Mini’s instroom t/m 5      € 156,00 €  13,00
Mini's halfgeld (3e gezinslid)*      t/m 5      €   78,00* €    6,50*
Pupil van 6 t/m 11      € 252,00 €  21,00
Pupil halfgeld (3e gezinslid)* van 6 t/m 11      € 126,00* €  10,50*
Junior van 12 t/m 17      € 264,00 €  22,00
Junior halfgeld (3e gezinslid)* van 12 t/m 17      € 132,00* €  11,00*
Senior   van 18 t/m 64      € 300,00 €  25,00

 
* Om te kunnen bepalen of er sprake is van een 3e gezinslid is het bankrekeningnummer waarvan de contributie wordt afgeschreven leidend. 
Is deze gelijk dan is er sprake van een 3e gezinslid. Daarbij dienen de overige twee gezinsleden spelend lid te zijn om recht te hebben op gezinskorting.
Senioren leden worden uitgesloten van deze kortingsregeling.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt voor de jeugd € 6,- en voor senioren € 11,-. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van v.v. Rigtersbleek. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op de website. 

Tegemoetkoming in de kosten
Via Stichting Leergeld Enschede is er eventueel een mogelijkheid om een tegemoetkoming te ontvangen in de kosten voor contributie. Stichting Leergeld Enschede richt zich op ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die een laag inkomen hebben en voor die we kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 110% van het bijstandsniveau liggen. 
Kijk op de website van Stichting Leergeld Enschede voor meer informatie en om een aanvraag te doen.