NIEUWS

09-10-2017 - ALV: “De weg naar vandaag”

ALV: “De weg naar vandaag”
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dit jaar kwam uiteraard ook het G-voetbal aan bod. Gerrit Polman (foto) nam het woord en sprak over de ontwikkelingen in de afgelopen periode en de doelen voor de toekomst. Lees zijn presentatie hieronder terug. Hierin uiteraard ook veel aandacht voor de recent officieel opgerichte stichting ‘Vrienden van de G’.


Ongeveer drie jaar geleden werd het woord stichting genoemd, zo van wordt misschien weleens tijd om een stichting te worden. Dit omdat we groter en groter werden. De gelden die we ter beschikking hadden en de activiteiten konden we altijd met het budget bekostigen. Extra’s haalden we binnen door extra activiteiten (denk aan de kerstmarkt), waar we dan weer de eindejaars barbecue van betaalden. Door de groei werd dit steeds moeilijker om te realiseren.
 
In de zomer van 2016 zijn er diverse gesprekken geweest tussen mij en Bob over het oprichten van een Stichting. Ook hebben we derden gehoord die al een stichting hadden. Uit deze gesprekken werden we steeds enthousiaster en besloten om dit voor te leggen aan de begeleiders van de G-afdeling. Op 30 september 2016 hebben we een diapresentatie getoond waarin alle ins en outs van de op te richten stichting vermeld werden.
 
Op dezelfde avond is er besloten door alle aanwezigen om een Stichting te worden. Dit betekende dus gelijk voor het bestuur aan de slag met de volgende zaken.
-        Uitzoeken ANBI
-        Statuten van de Stichting
-        Huishoudelijk reglement Stichting
 
Op 22 november hebben we dezelfde diapresentatie aan het bestuur voorgelegd. Ook het bestuur heeft direct ingestemd met de voorgenomen plannen. Ondertussen hadden we al veel zaken kunnen uitzoeken en op papier gezet, zoals de statuten en het huishoudelijk reglement.
 
Gelijk aan de slag met de statuten en het huishoudelijk reglement om de stichting leven in te roepen. Op 21 maart 2017 werd de akte van oprichting getekend. Al meerdere malen over ANBI gesproken en besloten om hiervoor te gaan als stichting*. Uitgezocht en dit was toch wel interessant. Inmiddels heeft de officiele aftrap van de Stichting Vrienden van de G plaatsgevonden; klik hier voor meer informatie.


Rigtersbleek
De Stichting behoudt de nauwe samenwerking met De Bleek. Spelers die gebruik willen maken van de Stichting, moeten lid zijn van de voetbalvereniging en aldaar hun contributie betalen. De activiteiten en wedstrijden blijven uiteraard ook plaatsvinden op Sportpark Rigtersbleek.
 
Drie belangrijke doelen die we zo snel mogelijk willen realiseren
 
  • Euregio competitie
  • Finale officiële Champions League op hoofdveld De Bleek  
  • G-Veste op Sportpark Rigtersbleek
 
 
* Voor vragen over ANBI en de Stichting Vrienden van de G kan contact opgenomen worden met Gerrit Polman.
 

Terug naar overzicht
Nieuws: Overschrijvingsperiode is weer begonnen

Meer informatie Alle nieuws