NIEUWS

05-10-2016 - Maandag training allerjongsten

Maandag training allerjongstenTraining JO11/JO9/JO8 (E en F) maandag definitief
Na een moeizame start voor de maandag training lijken we nu langzaam de draad te kunnen oppakken.
Een combinatie van schoolroosters en het feit dat de stagiaires pas medio september hoeven te starten met hun stageopdracht heeft ons de afgelopen maand gedwongen wat maatregelen te nemen. Helaas konden we niet voorkomen dat er één training voor de JO9 en één training voor de JO11 is uitgevallen.
Een van de maatregelen is het tijdstip van de training te verschuiven, zodat jeugd die op de maandagmiddag nog naar school moeten toch direct uit school training kunnen geven.

Voor de duidelijkheid  de definitieve trainingstijden:
  • Maandag 16.15u voor de JO9-2, JO9-3, JO9-4, JO9-5 en JO8 (interne competitie "F")
  • Maandag 16.30u voor de JO11-3, JO11-4, JO11-5, JO11-6 en JO11-7

  • Woensdag 15.00u voor de JO9-2, JO9-3, JO9-4, JO9-5, JO8 en JO7 (interne competitie "F" en Mini's)
  • Woensdag 16.00u voor de JO11-3, JO11-4, JO11-5, JO11-6 en JO11-7 

svp 10 min voor de start in sportkleding melden bij de coördinator Joost du Gardijn.

Gelukkig was het voor Joost du Gardijn, coördinator en stagebegeleider geen probleem om de tijd te verschuiven. Ondanks deze maatregel blijft de
maandagbezetting achter in kwaliteit en aantal bij die van de woensdag. Rigtersbleek ziet dit als een zorg en het blijft onze aandacht houden. Toch is het tweede trainingsmoment van belang voor de ontwikkeling van het kind. Dit tweede moment willen we blijven aanbieden om zo veel andere clubs voor te blijven.

Communicatie
Juist in de afgelopen roerige tijd is het vervelend als je als ouder geen bericht ontvangt over het wel of niet doorgaan van bijvoorbeeld een training. Vooral zijn van kinderen die "op proef" meetrainen of kinderen die zich "net" hebben aangemeld niet voldoende gegevens bekend om hun tijdig een bericht te kunnen sturen. De afgelopen weken zijn we druk geweest om deze kinderen in beeld te brengen. Alle appgroepen zijn aangemaakt.
Mocht je nog steeds geen bericht krijgen terwijl anderen wel geinformeerd worden, neem dan contact op met je coördinator!
JO11: Rosalie Zwiggelaar 06-26929511 of Bert Pothast 06-83186248
JO9 / JO8 / JO7: Joost te Marvelde 06-57943340
Bellen is niet nodig, een app met naam en geboortedatum van je kind incl e-mailadres is voldoende. Wij nemen contact met je op!

Trainers
Zoals hierboven gesteld werken we als Rigterbleek aan het niveau van en aan het aantal trainers.
Een jaar terug zijn we hierom begonnen met het zelf opleiden van trainers. Jongens uit de hoogste jeugdteams die al jaren bij ons voetballen en hopelijk ook nog jaren bij Rigtersbleek blijven. Zodoende steken we geld in ontwikkeling (TC3 cursussen) van eigen leden en niet in het salaris van passanten. Vorig jaar heeft dit ons al 6 TC3 trainers gebracht. Maar, we zijn er overduidelijk nog niet!
Dit jaar zijn wel alle (34) teams voorzien van trainers zonder dat we ouders hebben hoeven vragen. Voor de JO9 en JO11 groepen is dit het minst merkbaar. Doordat we trainers die vorig jaar stappen hebben gemaakt hebben doorgeschoven naar oudere leeftijdscategoriëen, profiteren deze groepen pas volgend jaar. Uiteindelijk gaan we naar een situatie toe dat we voor alle JO8, JO9 en JO11 groepen trainers krijgen die in koppels gaan werken. Onder leiding van Joost dG is van de twee één ervaren en kundig en zal de andere in opleiding zijn. De trainer traint niet alleen de kinderen maar leidt direct zijn assistent op.
Geen zorgen meer!
Met dit concept stomen we ieder jaar 5 trainers klaar en dat zal zich verhouden met het verloop. Zodoende hebben we binnen twee jaar een constructie waardoor we ons toekomstig geen zorgen meer hoeven te maken over "een gebrek aan" trainers voor de toekomst. Wij als Rigtersbleek realiseren ons dat dit ambiteus en expirimenteel is en het zal ook zeker niet allemaal even gladjes verlopen. Dat bewijst de afgelopen maand.
Tijd en vertrouwen?
We vragen alle ouders om ons deze tijd te geven. In de wetenschap dat nu al je kind in de JO15-4 (C4) en de JO17-5 (B5) bij Rigtersbleek een trainer heeft. Twee keer in de week traint, waarvan één keer op kunstgras. Voorbereid op de wintermaanden. Welke club heeft dat?

Het jeugdbestuur


Terug naar overzicht
Nieuws: Overschrijvingsperiode is weer begonnen

Meer informatie Alle nieuws