OPLEIDING

Rigtersbleek heeft de ambitie om de beste jeugdopleiding van Enschede neer te zetten. Om dit doel te realiseren zijn plezier, respect, samenwerken én tijd essentieel. Hierbij proberen we het eenvoudig te houden, oftewel zoals Johan Cruijff zegt: “Voetbal is simpel.”

Bij Rigtersbleek is “voetbal” een verenigingsactiviteit, geen consumptiegoed.


Plezier
Wij vinden het belangrijk dat iedereen plezier heeft bij v.v. Rigtersbleek. Hierbij kijken we verder dan alleen de speler. Ook de tegenstander, leiders, trainers, arbitrage, vrijwilligers, supporters, ouders en sponsoren moeten plezier hebben rondom de voetbalbeleving van de kinderen. Door zorgvuldig te kijken naar de wensen en het niveau van het kind zorgen we voor een maximaal leereffect en hierdoor voor het nodige zelfvertrouwen en plezier.


Respect
Het is een hot item in de voetbalwereld en zo ook bij v.v. Rigtersbleek. Zonder respect geen voetbal. Wij vinden het belangrijk dat leden en bezoekers van de vereniging respect tonen in de breedste zin van het woord. Om dit kracht bij te zetten zijn er enkele richtlijnen opgesteld voor de jeugdleden.
 
Veilige sfeer
De jongste spelers, in de leeftijd van 5 á 6 jaar, maken in een veilige sfeer (op het eigen sportcomplex) kennis met het spel. Dit gebeurt zonder dwang van trainers en ouders. Zo leren de kinderen stap één van het voetbal: balbeheersing. Tegelijkertijd leren ouders/verzorgers geduldig te zijn en op de juiste wijze supporter te worden van hun kind.

Kennis spelregels
Tweedejaars B-junioren dienen voldoende kennis te hebben van de spelregels van het voetbal, zodat ze binnen de club ook kunnen optreden als scheidsrechter bij jeugdwedstrijden. Spelers vanaf elf jaar nemen samen met hun ouder/verzorger deel aan ouder/kind wedstrijden. Dit heeft als doel om op een speelse wijze de spelregels te leren kennen. De kinderen die 13 jaar zijn krijgen een korte scheidsrechtersopleiding van één dag. Jeugdspelers die 16 jaar of ouder zijn fluiten op zaterdagochtend de jeugdwedstrijden. Hierbij worden ze begeleid door ervaren KNVB-scheidsrechters. Wanneer een speler interesse heeft is het mogelijk om een gratis KNVB-scheidsrechtersopleiding te volgen.

Trainersopleiding
Van de voetbaltrainers wordt verwacht dat zij een KNVB-trainersopleiding hebben gedaan. Op deze wijze kunnen we erop vertrouwen dat kinderen leveren voetballen en in teamverband met elkaar leren samenwerken. Wij zijn van mening dat dit de prestaties verhoogt én het spelplezier van allen bevordert. Leiders en coaches van de jeugdteams nemen intern meerdere malen per jaar deel aan bijeenkomsten, waarin handvaten gegeven worden om een team op een efficiënte en plezierige wijze te begeleiden. 

Samenwerken

Voetbal is een teamsport en is vooral samenwerken. Rigtersbleek rekt dit begrip samenwerken op. Haar jeugdopleiding kan niet floreren zonder samen te werken. Kinderen leren het meest door naar elkaar te kijken. Ze leren dus van elkaar. Oudere kinderen leren (trainen) de jongste. Ervaren trainers coachen (trainen) de nieuwkomers. Anders dan ieder jaar opnieuw kader van buiten aan te trekken gelooft Rigtersbleek in de club versterken van binnenuit. Gemotiveerde mensen/spelers (plezier) die op een juiste manier met elkaar omgaan (respect), waardoor er een goed sportklimaat gecreëerd wordt voor een optimale individuele ontplooiing en ontwikkeling (samenwerken). 

Meer en meer wordt er de komende jaren een beroep gedaan op het feit dat we het samen moeten doen. Samen voetballen, samen trainen, samen leren, samen ontwikkelen, samen opleiden. Mede met behulp van een Maatschappelijke elftal competitie (MEC) en het inzetten van coördinatoren probeert v.v. Rigtersbleek het samenwerken kracht bij te zetten. 

MEC
Deze competitie stimuleert teams iets te doen voor andere clubleden. Kinderen leren binnen hun club te gaan samenwerken. 
Lees hier meer over MEC. 

Organisatorische coördinatoren (OC)
De OC helpen leiders/coaches met de organisatie rondom wedstrijden. Ondersteunen administratief waarbij ze gebruik maken van sportlink. Een door de KNVB gebruikt systeem speciaal bedoeld voor het kader. Rigtersbleek leden kunnen met ingang van september 2015 hun gegevens inzien en zelf wijzigen via de website.

Technische coördinatoren (TC)
De TC zorgen dat trainers goede oefenstof aanbieden voor een maximaal leereffect. Daarnaast dragen ze zorg dat er tijdig assistent-trainers worden opgeleid. In samenwerking met de OC hebben ze alle spelers in beeld zodat selectiewedstrijden tot het verleden behoren. Het spelersvolgsysteem Talento maakt dat samenwerking en overdracht van spelers tussen TC onderling goed verloopt. Selectiespelers en alle keepers worden gevolgd.

Clustertrainingen
Deze trainingen zijn ter bevordering van onderlinge samenwerking. Veel natuurlijke contactmomenten tussen trainers van gelijke leeftijdsgroepen. Eenvoudige uitwisseling van spelers mogelijk. Hierdoor gaan trainingen “altijd” door omdat groepen makkelijk in elkaar geschoven kunnen worden.


Tijd
Om doelen te realiseren is tijd nodig. Als vereniging en organisatie hebben we namelijk ook tijd nodig om ons, net als een kind, te ontwikkelen naar volwassenheid. 
Een aantal talentvolle mensen hebben dit ambitieuze proces gestart, maar in voetbal is talent niet voldoende. Rigtersbleek is haar beleid dit jaar gestart in de E en F jeugd. Naast het aanbieden van technisch hoogwaardige training aan spelers worden de trainers direct opgeleid en klaargestoomd voor oudere leeftijdsgroepen. Zo groeien we in vijf jaar naar volwassenheid. Vertrouwen, motivatie en de middelen zijn aanwezig.