TECHNIEKTRAINING

Voor alle F- & E-pupillen biedt de club een extra trainingsmoment aan. Onder leiding van Ronnie van der Sleen en Rudhi Meilink wordt er elke zondagochtend techniektraining gegeven. Vanaf 09.00 uur zijn alle F- & E-pupillen van harte welkom op het hoofdveld van ons sportpark voor een gevarieerde training. Tijdens deze trainingen staat het ontwikkelen van technische vaardigheden voorop.
 

Inmiddels hebben we er vele trainingen op zitten en kunnen constateren dat het zelfvertrouwen en de spelvreugde door deze trainingen een enorme boost hebben gekregen bij de voetballers. 
 
Onze jeugdvoorzitter Joost te Marvelde is erg positief over de techniektraining: alle jonge leden van onze club kunnen deelnemen en wij als club maken hierbij geen onderscheid op basis van niveau. Alle jongens en meiden krijgen hierdoor dus de kans om één keer in de week extra te trainen, zonder hiervoor een extra bijdrage te leveren bovenop de contributie, om lekker te voetballen met leeftijdsgenoten en zich als voetballer te ontwikkelen!”
 
Tijdens de techniektrainingen wordt er specifiek aandacht geschonken aan onder andere de onderstaande aspecten:
  • Kappen & draaien
  • Schijnbewegingen
  • Balaanname
  • Tweebenigheid
  • Coördinatie
 
Meer info? Neem contact op met de Ronnie of Rudhi. 
Ronnie van der Sleen 06 41 32 15 47
Rudhi Meilink 06 43 25 09 44Ivar Hageman, bestuurslid voetbalzaken van v.v. Rigtersbleek, ligt toe waarom wij als club de spelers dit extra trainingsmoment aanbieden. 

"De kwaliteit van het Nederlandse voetbal staat ter discussie. Er wordt hierbij voornamelijk gewezen op de fysieke achterstand, te weinig aandacht voor verdedigen en het ontbreken van de juiste mentaliteit. Volgens ons nogal algemene constateringen, waarbij voorbij wordt gegaan aan het belangrijkste aspect: de basistechniek van onze spelertjes wordt onvoldoende ontwikkeld. Techniek blijft immers het uitgangspunt van ons voetbal: passen, aannemen, dribbelen, drijven, kappen, draaien, schieten. De beheersing hiervan is een absolute voorwaarde om tot goed voetbal te komen. Techniektrainer Wiel Coerver zei hierover: je kunt pas studeren als je hebt leren lezen en schrijven. Rigtersbleek kiest daarom voor een langdurige ontwikkeling van technische vaardigheden in de jeugdopleiding. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij als club streven naar bijvoorbeeld een goed straatveld. Immers, de technische vaardigheid van onze grootste voetballers is echt op straat gevormd en in straatvoetbal zit een aantal elementen die zeer gunstig zijn voor een goed leerproces. Rigtersbleek kijkt nu dus heel specifiek naar het verder implementeren van techniektraining en straatvoetbal in haar opleiding en bij deze willen we de ouders en onze spelers laten zien dat wij boven alles veel waarde hechten aan een goede basistechniek. Ofwel: met ook het mooie weer in aantocht zijn jullie van harte welkom op onze specifieke techniektrainingen, tot dan!"