VRIJWILLIGERS

Zonder vrijwilligers geen club
Als vereniging mogen we er trots op zijn, dat we de laatste jaren gegroeid zijn. Zowel in ledenaantal, als in niveau, als in accommodatie. De basis van dit alles wordt gelegd door de vele vrijwilligers die onze vereniging rijk is. Er is echter een tendens gaande dat het moeilijker wordt om voor de verschillende functies en taken binnen de vereniging vrijwilligers te vinden. Dit heeft vaak tot gevolg dat de mensen die al vrijwilliger zijn, de extra taken erbij nemen. Vandaar dat wij graag van eenieder die zich voor de vereniging wil inzetten informatie ontvangen over het type taken waarvoor interesse is. De diverse taken zijn globaal onder te verdelen in:

  • Paviljoenwerkzaamheden
  • Bestuurswerkzaamheden
  • Werkzaamheden rondom een elftal
  • Evenementen of projecten
  • Onderhoudswerkzaamheden
 
Heeft u interesse in één van bovenstaande categorieën, of staat uw voorkeur niet in bovenstaande opsomming, stuur dan een e-mail naar secretaris@rigtersbleek.nl.
 
Meerwaarde vrijwilligerswerk voor u
Binnen de vereniging zijn diverse vrijwilligerstaken op allerlei gebieden. Van de ene taak wordt meer verwacht dan de andere taak. Rigtersbleek beloont de vrijwilligers door bijvoorbeeld een kerstattentie te bezorgen en er wordt aan het einde van het seizoen een vrijwilligersavond georganiseerd. Daarnaast kan vrijwilligerswerk u nog meer opleven. Het geeft u een goed gevoel, u zet zich in voor de maatschappij, u verrijkt uw sociale leven en vrijwilligerswerk staat goed op uw curriculum vitae (cv).
 
Vele handen maken licht werk
De meeste mensen die benaderd worden voor een vrijwilligersfunctie zullen een inschatting maken van de tijd die erin gestoken moet worden. In deze tijd puilt de agenda vaak al uit van afspraken en verplichtingen, zodat het aangaan van een vrijwilligersfunctie meer dan ooit goed afgewogen wordt. Dit maakt dat het moeilijker wordt om bepaalde taken (goed) uit te voeren. Een mooi voorbeeld hiervan is een vacature voor barmedewerker op de vrijdagavond. Over het algemeen is de vrijdagavond een avond waarop nogal eens een feestje wordt gehouden, of visite wordt afgesproken. Om dan als vrijwilliger de verplichting aan te gaan om één keer per drie weken een vrijdagavond achter de bar te gaan staan, kan een te hoge drempel zijn. Daarom zoeken we naar zoveel mogelijk vrijwilligers. Hoe meer mensen die bardienst op vrijdagavond willen draaien, hoe minder vaak men aan de beurt is. Eén keer in de zes weken een bardienst klinkt al heel anders dan één keer per drie weken. Dit was slechts een voorbeeld van één taak. U kunt zich voorstellen dat dit ook voor andere taken binnen onze vereniging geldt. 


Derk & Karel Gillot prestatiebeker voor het meest verdienstelijke lid van v.v. Rigtersbleek 

1960     C. Smit 1970     B. Wagteveld 1980     G. Trooster 1990     A. Koershuis 2000   A. Koershuis 2010     H.J. van Aalst
1961   G. van Ek 1971   H. Warrink 1981   H. Bosch 1991   F. Swaters 2001   R. de Mol 2011   G-voetbal (25 jr.)
1962   H. Steenkamp 1972   G. Pool 1982   J. Weggen 1992   J.M. Geersen 2002   Jubileum Commissie 2012   M. Mulder
1963   H.Korsen 1973   R. Klein 1983   G. Pieters 1993   G. Pieters 2003   B. Wagteveld 2013   G.J. Nijhof
1964   J. de Vries 1974   H. Oost 1984   G. Kroeze 1994   W. van Voorst 2004   H. Kuipers 2014   A. Hoemakers
1965   J. Buse 1975   J. Oude Blenke 1985   G. van Ek 1995   G. Schukkink 2005   J. Laan 2015   A. Wever
1966   G. Plas 1976   J. Kelder 1986   J. Otto 1996   M. van Schayk 2006   E.G. Broshuis      
1967   L. Bult 1977   C. ter Beek 1987   J. Jurrissen 1997   H. Veenstra 2007   A. van Aalst      
1968   W. Schepers 1978   G. Oude Velthuis 1988   D. van Schayk 1998   G. Lurvink 2008   R. Vlierman      
1969   G. Helthuis 1979   E. Veendijk 1989   R. Roessink 1999   G. Trooster jr. 2009     F. Peze      

 

Jan Hellwich prestatiebeker voor het meest verdienstelijke jeugdlid van v.v. Rigtersbleek

1987     M. Wagenaar 1997      M. Fekkes   2007   -  
1988   M. Kelder 1998   P. Scholte in 't Hof 2008   P. Knol  
1989   A. Fokkink 1999   B. Aydin 2009   J. ter Horst  
1990   Z. Argac 2000   M. ter Mors 2010   S. Froberg  
1991   S. ter Bekke 2001   T. de Weerd 2011   S. Candir  
1992   D. Bolk 2002   R. van Aalst 2012   C1 elftal  
1993   B. Pothast 2003   S. Habing 2013   M. Vossensteyn  
1994   N. Lansink 2004   C1 elftal 2014   M. Winkelhorst  
1995   R. Bloemendaal 2005   P. Ebelties 2015     T. Leussink  
1996   M. Steenkamp 2006   C. Candir