In het kort: ALV 2018

Op dinsdag 9 oktober vond de Algemene Ledenvergadering plaats in Het Paviljoen. Met een grote opkomst van leden werd er teruggeblikt op het seizoen 2017-2018. De financiële situatie werd gepresenteerd, verschillende afdelingen binnen de club presenteerden een jaarverslag en er werd stilgestaan bij de samenstelling van het bestuur. Natuurlijk werden er ook deze avond speciaal aandacht besteed aan enkele leden van De Bleek. Hieronder een kort overzicht van de hoofdpunten. Op een later moment worden enkele onderwerpen nog uitgebreid uitgelicht op onze website en social media kanalen.

BEKIJK HIER MEER FOTO'S VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018 >>>

 

Jaarverslagen & contributie
De afdelingen Jeugdvoetbal, G-voetbal en LEC kwamen aan het woord en keken terug op het afgelopen seizoen. Binnenkort op de site de jaarverslagen van de genoemde afdelingen. Jeroen Kamphuis, op dat moment nog bestuurslid financiële zaken, gaf een kijkje in de financiën en liet zien dat er positieve ontwikkelingen zijn op dit gebied. Een belangrijk bestuursbesluit op het gebied van contributie, uiteindelijk met goedkeuring van de vergadering, was er ook.

Sara Nijenhuis: “In de afgelopen twee jaar hebben we geen verhogingen doorgevoerd op de contributie, behalve een afronding van een paar centen. Als bestuur hebben we besloten per 1 januari 2019 de contributie te verhogen met € 1,25 per maand voor spelende leden en € 1,- per maand voor niet-spelende leden. De regeling voor jongeren en 65+ komen te vervallen, maar de oude afspraken die gelden voor de mensen die onder de 65+ regeling vallen, respecteren wij en houden we in ere. Dit houdt in dat degene die in 2019 de 65+ leeftijd mogen behalen vallen onder de nieuwe regeling.”

 

Verdienstelijke leden
Dylan Bos mocht dit jaar de Jan Hellwich prestatiebeker voor het meest verdienstelijke jeugdlid van De Bleek in ontvangst nemen. De prijs voor de senioren, Derk & Karel Gillot prestatiebeker, werd dit jaar voor het eerst aan twee personen toegewezen; aan een man en een vrouw. Mandy Wuck en Eric Gringhuis werden beide benoemd als meest verdienstelijk lid van het afgelopen seizoen! Beiden waren helaas niet aanwezig deze avond. Binnenkort op de site meer over de drie leden en de reden waarom zij deze mooie prijzen toegewezen hebben gekregen.

 

Jubilarissen
Door Arjan Kampman werden er traditioneel weer speldjes geprikt. Leden die 25, 40, 50, 60 én 70 jaar lid zijn van de club ontvingen een clubinsigne. Binnenkort een overzicht van de namen en de foto’s van de trouwe leden.

 

Bestuursleden
Drie bestuursleden traden deze avond af en waren ook niet herkiesbaar. Marcel Nijland en Jeroen Kamphuis werden bedankt voor hun waardevolle bijdrage. Bij het aftreden als voorzitter door Arjan werd later op de avond uitgebreid stilgestaan. De bestuursleden, allen kandidaat gesteld door het bestuur, werden, met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, officieel geïnstalleerd. Hans Vossensteyn, Claudia Gelevert, Peter Schreinders en Mauro Kampman maken vanaf nu onderdeel uit van het bestuur. Later meer over de nieuwe samenstelling van het bestuur.


Voorzitter
Arjan Kampman moet zich noodgedwongen terugtrekken als voorzitter in verband met zijn politieke rol in gemeente Enschede als wethouder. Sara Nijenhuis werd voorgedragen als nieuwe voorzitter van de vereniging. Onder luidt applaus gaf de ledenvergadering aan hier het vertrouwen in te hebben. Vanaf nu is Sara Nijenhuis de voorzitter van de vereniging. Een uniek en historisch moment, want de vereniging heeft nu voor het eerst in haar bestaan, een vrouwelijke voorzitter. Binnenkort staan we uitgebreider stil bij het voorzitterschap van de vereniging.

 


 

Ereliden 
De vereniging is twee ereliden rijker. Gert Nieuwenhuizen en Arjan Kampman kregen deze eervolle titel én het bijbehorende speldje. Binnenkort de foto's van dit mooie moment en meer over ons nieuwe ereleden. 

 

Afscheid Arjan Kampman
Tot slot was er een bijzonder en emotioneel moment: het afscheid van voorzitter Arjan Kampman. Wouter du Gardijn, al jarenlang medebestuurslid met Arjan Kampman, richtte mooie woorden aan Arjan. De speech werd met enkele sprekende foto’s op het scherm, en You’ll never walk alone uit de speakers, beëindigd. Arjan nam vervolgens nog de microfoon in handen om enkele woorden te richten aan de leden, niet zonder een traan en een lach én uiteraard met het inluiden van ons prachtig clublied. Binnenkort staan we nog eens uitgebreid stil bij het aftreden van onze voorzitter.