sponsorlogos-bovenin.png

VRIJWILLIGERS

Rigtersbleek kan als actieve voetbalvereniging niet bestaan zonder vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn actief als trainer, leider van een team, scheidsrechter, bardienstmedewerker, onderhoud accommodatie, bestuurslid of lid van een van de vele andere afdelingen binnen de vereniging. We zijn zeer gelukkig dat er ieder seizoen weer veel leden bereid zijn om een deel van hun vrije tijd beschikbaar te stellen in het belang van de club en haar leden.

VACATURES

ONTMOETINGSPARK RIGTERSBLEEK

ALGEMENE ZAKEN

STAGEPLAATSEN
Wij hebben diverse mogelijkheden voor studenten om stage te lopen: op alle niveaus en op alle gebieden. Voor bijna alle studierichtingen hebben wij wel een stageplaats beschikbaar gedurende het schooljaar. Van voetbal tot communicatie en van horeca tot evenementenorganisatie. 

Interesse in een stage bij Rigtersbleek?

Stuur een e-mail naar communicatie@rigtersbleek.nl

JA, IK WORD VRIJWILLIGER

Vul onderstaand formulier in en druk op verzenden. Wij nemen vervolgens z.s.m. contact op. 

Invulformulier vrijwilliger worden

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Om seksueel grensoverschrijdend gedrag in het vrijwilligerswerk te voorkomen is in 2012 de pilot ‘gratis VOG voor vrijwilligers' gestart. Elke vrijwilliger die met minderjarigen werkt, kan zijn VOG vergoed krijgen. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justitie screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Wanneer jij een vrijwillige functie binnen de vereniging uitvoert wordt er een VOG aangevraagd. Dit is gratis en wordt gecoördineerd door Mandy Wuck.

GEDRAGSREGELS

Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport voor vrijwilligers. Wij vinden een veilige fysieke en sociale omgeving voor kinderen, jongeren en (vrijwillige) begeleiders belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen begeleiders en jeugdleden. De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen. 

 

Op 20 mei 1997 zijn door de negentig landelijke sportorganisaties aangesloten bij NOC*NSF 10 gedragsregels voor sportbegeleiders aangenomen ter preventie van seksuele intimidatie.

 

 1. De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt
 2. De begeleider gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast
  De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is, en gebruikt e-mail, sms/whatsapp en social media alleen om informatie over verenigingsactiviteiten naar jeugdleden te communiceren.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen begeleider en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 4. De begeleider raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 5. De begeleider gaat tijdens activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden.
 6. De begeleider beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
 7. Als de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 8. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de begeleider in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met het bestuur.
CONTACT
 

Ontmoetingspark v.v. Rigtersbleek
G.J. van Heekstraat 15
7521 EB Enschede

communicatie@rigtersbleek.nl
wedstrijdsecretaris
T. 053 - 435 92 39

 
 
Openingstijden 


Het Paviljoen
Maandag t/m vrijdag | 08.00 – 24.00 uur
Zaterdag | 08.00 – 22.00 uur
Zondag | 08.00 – 20.00 uur 

Lunchroom
Maandag t/m vrijdag | 11.00 – 19.00 uur
Zaterdag & zondag | 08.00 – 19.00 uur  

Eetcafé
Maandag t/m vrijdag | 17.00 – 19.00 uur
Zaterdag & zondag | Gesloten 

  

 

pointersmalldiap.png
Route
VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op.
 

Contactformulier Contact

CONTACT
 

Ontmoetingspark 
v.v. Rigtersbleek
G.J. van Heekstraat 15
7521 EB Enschede

communicatie@rigtersbleek.nl
Wedstrijdsecretaris
T. 053 - 435 92 39

pointersmall.png
Openingstijden 

Het Paviljoen
Maandag t/m vrijdag | 08.00 – 24.00 uur
Zaterdag | 08.00 – 22.00 uur
Zondag | 08.00 – 20.00 uur 

Lunchroom
Maandag t/m vrijdag | 11.00 – 19.00 uur
Zaterdag / Zondag | 08.00 – 19.00 uur  

Eetcafé
Maandag t/m vrijdag | 17.00 – 19.00 uur
Zaterdag / Zondag | Gesloten 


VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op.
 

Contactformulier Contact

Image